EMPRAS Energy Ostrava s.r.o.

Provádíme:

- realizace přípojek, rekonstrukcí a přeložek NN, VN dle zadání ČEZ Distribuce a.s.

- realizace nových rozvodů a rekonstrukcí bytových jednotek a RD

- výstavba nových trafostanic

- práce PPN, montáže kabelových souborů a další souvisejíci el. práce

- zajišťování plánované údržby dle ŘPÚ ČEZ Distribuce a.s.

nazev

obrazek